about icon O firmie

NASZE LABORATORIUM


                 NZOZ STAN-LAB
Prywatne Laboratorium Analityki Medycznej
          mgr Renata Staniec
22-500 Hrubieszów, ul. Targowa 5
Nr wpisu do rejestru Wojewody Lubelskiego 06-00717
Nr wpisu do rejestru KIDL 1493O

Laboratorium NZOZ STAN-LAB prowadzi działalność od 15. 08. 2001 roku, świadcząc usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Misją Laboratorium jest udostępnienie szerokiej gamy badań analitycznych mieszkańcom Hrubieszowa i okolic.

Nasza pracownia na początku działalności wykonywała tylko badania podstawowe. Jednak na niwie dotychczasowej działalności wachlarz badań wykonywanych na miejscu był systematycznie znacznie rozszerzany, również o badania specjalistyczne ( m.in.hormony, markery nowotworowe, markery żółtaczkowe).

Mając na celu dobro i wygodę pacjenta, nasze laboratorium prowadzi współpracę z renomowymi laboratoriami specjalistycznymi: w Lublinie ( Luxmed, Medycyna Wsi), w Warszawie (Diagnostyka, Nadzieja), w Poznaniu ( Centrum Badań DNA),  w Łodzi (BIOMOL - Laboratorium Pierwiastków Śladowych), w Zabrzu ( diagnostyka boreliozy i infekcji)

          Laboratorium świadczy usługi zarówno dla pacjentów prywatnych jak i na NFZ  w ramach skierowań lekarskich z ośrodków POZ, z którymi ma zawartą umowę.

 

SIEDZIBA I PUNKT POBRAŃ


 Siedziba laboratorium mieści się w Hrubieszowie, przy ul. Targowej 5 (I PIĘTRO).

Laboratorium posiada dodatkowy punkt pobrań, również w Hrubieszowie, przy ul. Mickiewicza 1A/4    ( na parterze, przy Poradni Dermatologicznej).

PERSONEL LABORATORIUM


 

Założycielem, właścicielem i jednocześnie kierownikiem merytorycznym laboratorium jestmgr Renata Staniec - Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista II stopnia  Analityki Klinicznej oraz Specjalista II stopnia Zdrowia Publicznego.

        Obecnie na dzień 01.01.2014r w NZOZ STAN-LAB   pracują:

Pani mgr analityki medycznej Lizun Sylwia – Diagnosta Laboratoryjny

 

Pani mgr technologii żywności i żywienia, biotechnolog -  Kornaszewska Agnieszka

 Pani Wsolak Aneta - Technik analityk

Personel laboratorium stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe oraz udział w szkoleniach.

 

 

Pani mgr biologii Harasymiuk Agata - Diagnosta Laboratoryjny

APARATURA , ODCZYNNIKI, JAKOŚĆ BADAŃ


Aparatura oraz odczynniki stosowane w NZOZ STAN-LAB spełniają wymogi UE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej.

                     Laboratorium prowadzi kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz zewnątrzlaboratoryjną wykonywanych badań w ramach  systemu zarządzania jakością, co jest gwarantem wysokiej jakośći i wiarygodności badań laboratoryjnych.