about icon Dla Pacjenta

Jak przygotować się do badań laboratoryjnych?


Ujednolicenie sposobu przygotowania pacjenta do badań ma bardzo duże znaczenie w całym procesie analizy badanego materiału .

Właściwe przeprowadzenie tego etapu jest zgodne z zasadami prowadzonej w naszym laboratorium dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) Good Laboratory Practice .

 

Materiał pobierany jest: 7:30-10:30 w laboratorium przy ul. Targowej 5

oraz 7:30 - 9:30 w punkcie pobrań przy ul Mickiewicza 1A;

na badania „CITO” 7:30 do 15:30 przy ul. Targowej 5

 

 STANDARDOWE PRZYGOTOWANIE PACJENTA

         DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Pacjent przed pobraniem krwi na większość badań powinien:

*pozostać na czczo 12-16 godzin. /morfologia, biochemia, jony, hormony/

*być wypoczęty fizycznie i psychicznie.

*pamiętać o tym, że materiał najlepiej pobrać przed rozpoczęciem leczenia.

*wiedzieć, iż przy niektórych problemach klinicznych muszą być spełnione szczególne warunki badań. Mogą one dotyczyć : pory dnia, spożycia pokarmu, zażywania leków, aktywności organizmu- takie wymagania winien zaznaczyć lekarz na skierowaniu.

*wiedzieć, że w razie dłuższej podróży do lekarza lub przy dłuższym oczekiwaniu na badanie, dopuszczalne jest lekkie śniadanie, ponieważ nie ma ono wpływu na większość prostych, rutynowych badań z wyjątkiem stężenia glukozy we krwi.

 

 POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Mocz na analizę ogólną

Wykonanie: 1) umyć ręce mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem. 2) następnie umyć okolicę zewnętrznych narządów płciowych i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem. 3) pierwszą porcję moczu oddać do toalety, następną do jednorazowego, suchego, czystego chemicznie, plastikowego naczynia, które należy szczelnie zamknąć po pobraniu i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Dobowa zbiórka moczu

Pacjent przygotowuje duże, czyste naczynie, najlepiej z podziałką, aby można było zmierzyć ilość oddanego w ciągu 24 godzin moczu.

Wykonanie: 1) pierwszego dnia oddać całą pierwszą, poranną porcję moczu do toalety. 2) następne wszystkie porcje oddać do przygotowanego naczynia, włącznie z poranną porcją z dnia następnego – mocz przechowujemy w lodówce. 3) jak najszybciej dostarczyć cały zebrany mocz do laboratorium

Mocz na posiew

Najlepsza do badania bakteriologicznego jest środkowa porcja moczu porannego; mocz najlepiej pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii.

Wykonanie: 1) umyć ręce mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem. 2) następnie umyć okolicę zewnętrznych narządów płciowych i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem. 3) następnie oddać środkową porcję moczu do jałowego naczynia, które można uzyskać w laboratorium lub w aptece. 4) jak najszybciej dostarczyć zebrany mocz do laboratorium.

Wymaz z gardła – należy być na czczo - najlepiej pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub 2 tygodnie po leczeniu.

Wymaz z nosa – nie używać kropli do nosa przed pobraniem materiału - najlepiej pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub 2 tygodnie po leczeniu.

Test tolerancji glukozy dla ciężarnych GCT 50 g/2 frakcje – pacjentka może zjeść lekkie śniadanie (1 kromka chleba + 1 plasterek wędliny ) - pacjentka przebywa w laboratorium 1 godz.

Test tolerancji glukozy 75 g/3frakcje - pacjent/ka musi pozostać na czczo - pacjent/ka przebywa w laboratorium 2 godziny.

Kał na pasożyty - grudkę kału wielkości orzecha włoskiego pacjent winien umieścić w jednorazowym, czystym, plastikowym pojemniku, który można uzyskać w laboratorium lub w aptece.

Kał na krew utajoną – pobieramy jak wyżej. Nie trzeba zachowywać diety przed badaniem, gdyż stosowane w laboratorium, wysokiej jakości testy są swoiste dla hemoglobiny ludzkiej.

Badanie mykologiczne – zeskrobiny ze skóry – nie smarować zmiany skórnej niczym 48 godzin przed badaniem.

Przed rejestracją i pobraniem materiału Pacjent powinien przygotować dokument z numerem PESEL

Przed  pobraniem krwi, Pacjent powinien pozostać 10-15 minut w pozycji siedzącej w poczekalni.

                              
 

 

O co zapyta pacjenta personel laboratorium?


Aby upewnić się czy pacjent jest właściwie przygotowany do oddania krwi i czy inne materiały dostarczone przez pacjenta zostały prawidłowo oddane, prowadzimy krótki wywiad z pacjentem, lub osobą uprawnioną do opieki nad pacjentem.
 
 Pytamy pacjenta o to:
  * czy w ciągu kilkunastu ostatnich godzin nie spożywał żadnych posiłków?
  * czy w ciągu ostatnich kilkunastu godzin nie przyjmował leków, a jeśli przyjmował to jakie?
  * czy  jest wypoczęty fizycznie i czy nie przeżywał ostatnio większych stresów?
  * jak był przechowywany mocz lub kał  od chwili oddania do momentu dostarczenia do laboratorium?
  Zwracamy uwagę na pojemniki w jakich pacjent przyniósł mocz lub kał do badania.
  Jeśli stwierdzimy za pomocą wywiadu z pacjentem, że nie jest on odpowiednio przygotowany do pobrania krwi, lub nieprawidłowo pobrał mocz , czy kał, wówczas proponujemy pacjentowi wizytę w laboratorium w innym terminie.
  W przypadku, gdy nie zostały zachowane standardowe warunki przygotowania pacjenta do badań, lecz posiada on skierowanie od lekarza z adnotacją “CITO”, pobieramy krew, wymazy, lub przyjmujemy mocz, czy kał. W takim przypadku na wyniku zapisujemy adnotację na temat warunków pobrania materiału i godzinę pobrania materiału.

 

 

 

Kalendarz badań dla kobiet w ciąży


 

                                   Kalendarz badań laboratoryjnych u kobiet w ciąży

Każda mama musi pamiętać o tym, aby regularnie i zgodnie z zaleceniami zglaszać się na badania. Musi być pod kontrolą lekarza, który zleca różne badania diagnostyczne w tym również badania laboratoryjne:


I trymestr

   

  * badanie ginekologiczne (cytologia, biocenoza)

  * analiza krwi – choroby infekcyjne (toksoplazmoza, listerioza, cytomegalia, różyczka, HIV, HBS Ag w kierunku żółtaczki typu B, WR), krzepliwość, grupa krwi, poziom glukozy na czczo

  * analiza krwi - morfologia (co miesiąc)

  * analiza moczu (co miesiąc)

   

II trymestr

  * analiza krwi - morfologia (co miesiąc)

  * analiza moczu (co miesiąc)

  * test obciążenia glukozą GCT 50 gram – skrining (24-28 tydzień),

  ! pacjentka może zjeść lekkie śniadanie.

  Gdy w teście tym w 60 minucie po obciążeniu 50 gramami glukozy, poziom glukozy będzie miał wartość >=140 mg/dl, należy wykonać test TTG 75 gram. W tym przypadku pacjentka musi być na czczo.

   

  * Badania specjalistyczne w razie potrzeby

  test potrójny - TripleTest - występowanie zaburzeń

  chromosomalnych (głównie zespołu Downa) oraz obecności

  rozszczepu kręgosłupa(14-16 tydzień)

   

III trymestr

  * analiza krwi - morfologia (co miesiąc)

  * analiza moczu (co miesiąc)

  * w razie potrzeby ALT i AST

   


  

Kalendarz badań laboratoryjnych dla rodziny


Odbiór wyników badań


Odbiór wyników badań wykonywanych na miejscu, w laboratorium STAN-LAB:

1) Klik: ODBIÓR WYNIKÓW  (w prawym, górnym rogu)

2) Wpisać Identyfikator ze zlecenia

3) Wpisać numer PESEL

4) Klik: POBIERZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiór wyników badań wykonywanych w laboratorium podwykonawcy- LUXMED:         należy wykonać 4 powyższe kroki. Nastepnie należy odczytać adres strony oraz numer zlecenia i pobrać wynik ze strony LUXMED.                                                                                                                               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga! Czas oczekiwania na wynik podany jest w ilości dni roboczych (nie wlicza się dni wolnych od pracy).                                                                         

 

Dlaczego w miejscu wkłucia pojawia się siniak ?


Powikłania po kaniulacji żył obwodowych
Pobranie krwi na badania wiąże sie zawsze z naruszeniem ciągłości skóry oraz nakłuciem żyły. W czasie pobierania lub po pobraniu mogą pojawić sie pewne powikłania. Najczęstszym z nich jest pojawienie sie krwiaka lub siniaka w miejscu wkłucia.                                                                                                                                                                                                                  

Może to oznaczać pęknięcie naczynia krwionośnego, co często nie oznacza niekompetencji osoby zakładającej wkłucie, a wynika z predyspozycji organizmu pacjenta. Owszem czasem to skutek przebicia żyły , lecz najczęściej  zbyt krótkiego ucisku  po pobraniu krwi.                                                                                                                                                                                                       

!!! Pacjent musi po założeniu opatrunku uciskać miejsce wkłucia jeszcze przez około 5 minut.


Osoby pobierające materiał do badań nie mają w zamiarze krzywdzić dorosłego czy też małego pacjenta.  Dla nich także ingerencja w ludzki organizm jest silnym przeżyciem. 
Bardzo istotne jest, aby dorosły pacjent wykazał spokój i zrozumienie oraz współpracował i słuchał poleceń osoby pobierającej.
Pamiętajmy również, że dziecko znosi pobranie dużo lepiej, gdy rodzice są spokojni i nie okazują swojego podenerwowania. Panowanie nad emocjami jest sztuką, a dla lepszego samopoczucia dziecka, zwiększenia jego poczucia bezpieczeństwa i stanowienia „oparcia”, warto się tego nauczyć. 

Przecież osoby zakładające wkłucie, nie wyżywają się na nim, nie krzywdzą go, nie działają na jego szkodę.                                                                                                                                                                                                                                         Osoby tworzące zespół medyczny także mają uczucia. Wzruszają się, współczują, kochają ludzi, ale też stresują, balansując  w skrajnych warunkach psychicznych.

 

Helicobacter pylori - "bakteria wrzodowa"


Czy wiesz ,że...
 
- Bakteria Helicobacter pylori to gram ujemna pałeczka o spiralnym kształcie, zasiedlająca głównie błonę śluzowa żołądka.
- Bakteria występuje u około 60-80% dorosłej populacji Polaków, lecz nie każde zakażenie musi prowadzić do choroby (decydują o tym czynniki genetyczne, dieta, palenie tytoniu, warunki środowiskowe).
- Bakteria występuje u 80 - 90% wrzodowców
- Helicobacter pylori mogą być przyczyną m. in. ostrego lub przewlekłego zapalenia żołądka, wrzodu trawiennego, chorób dwunastnicy, raka żołądka.
- Rezerwuarem zakażenia jest człowiek, a materiałem zakaźnym wydzieliny i wydaliny z przewodu pokarmowego (ślina, stolec). Droga zakażenia wiedzie głównie przez układ pokarmowy.
 
Diagnostyka infekcji Helikobacter pylori w naszym laboratorium:
 
* Jakościowe testy wykrywające obecność przeciwciał IgG przeciw H. pylori - badanie ma wartość jedynie jako test przesiewowy (swoistość około 50%), gdyż może generować wyniki fałszywie dodatnie. Wynik pozytywny nalezy zawsze potwierdzić metodami swoistymi.
 
* Ilościowe oznaczenie poziomu przeciwciał IgG - test swoisty, użyteczny jedynie na początku zakażenia przy wystąpieniu objawów choroby. Test nie nadaje się do potwierdzenia wyleczenia, gdyż przeciwciała IgG utrzymuja sie po antybiotykoterapii jeszcze przez okres około 6 miesięcy.
 
* Wykrywanie antygenu H. pylori w próbce kału za pomocą specyficznych poliklonalnych przeciwciał i reakcji peroksydazowej - Badanie jest nieinwazyjne, proste, ma odpowiednią czułość i swoistość (około 90%). Nadaje się zarówno do początkowej diagnostyki, jak również do oceny skuteczności leczenia. Jest testem alternatywnym dla testu oddechowego.
 
 

 

Lamblioza - choroba brudnych rąk


Czy wiesz, że...

- Giargia lamblia to pierwotniak z rodziny wiciowców wywołujacy chorobę pasożytniczą przewodu pokarmowego, zwaną lambliozą.

- Rezerwuarem pasożyta są zanieczyszczone jego cystami owoce, jagody, warzywa, woda, zakażony człowiek. Tam, gdzie fekalia stykają się z wodą pitną, powstają idealne warunki do rozprzestrzeniania się zakażenia. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową.

- Giargia lamblia może być przyczyną zapalenia dwunastnicy, trzustki, jelita cienkiego, wątroby.

- Objawy: Najczęściej zakażenie przebiega bezobjawowo. Jednak w ostrym zakazeniu w czasie 1-3 tygodnie po spożyciu pokarmu zakazonego cystami, mogą wystapić objawy o różnym nasileniu. 

"U dorosłych objawy to: nudności, brak apetytu, gwałtowne, wodniste, sfermentowane stolce o żółtym zabarwieniu, gazy, niewielka gorączka, wzdęcia, kurczowe bóle brzucha, niekiedy w okolicy pęcherzyka żółciowego, bóle głowy, zmęczenie, bezsenność, reakcje uczuleniowe z różnego rodzaju wysypką i stany podgorączkowe. U dzieci zwykle występuje wodnista biegunka. Występują nawroty choroby, pojawia sie stałe rozwolnienie, mdłości, nieprzyjemny smak w ustach i zgaga, odbijanie się i ogólne wyczerpanie.Często zakażenie wątroby lambliami przejawia się w postaci zapalenia pęcherzyka żółciowego, zapalenia przewodów żółciowych a nawet martwicy wątroby. Również i serce jest narażone na uszkodzenie. Następuje podwyższona pobudliwość czynności serca oraz stonowane bicie serca. Występują zaburzenia systemu nerwowego, w postaci męczenia się, rozdrażnienia lub apatii, płaczliwości, bólów głowy i mięśni, kołatania serca, skoków temperatury. spowolnienia rozwoju u dzieci, zaburzeń w przemianie materii oraz chudnięcia. Można zaobserwować drżenie palców i zwiększoną potliwość."

- Po wykryciu zakazenia u pacjenta, powinni być przebadani również domownicy, którzy mogą być nosicielami choroby.

 Laboratoryjna diagnostyka lambliozy:

* Badanie mikroskopowe - wykrywanie komórek pierwotniaków lub ich cyst w świeżym stolcu. W okresie ostrym ilość cyst jest znamienna, lecz w okresie przewlekłym jest mała i pojedyncze badanie może nie dać oczekiwanego rezultatu.

* Wykrywanie antygenu Giargia lamblia w kale metodami immunochemicznymi (testy ELISA).

!!!Jeśli pierwsze badania nie przyniosą potwierdzenia, należy je wykonać trzykrotnie, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia patogenu.